» كنب جديد مع ستاره
قبل شهر
#53576

كنب جديد مع ستاره مكون من 

كنبه كبيره جدا بقياس ٢ متر و٦٠ سم

كنبه وسط ٢ متر 

كنبه صغيره متر و٤٠سم 

كنبتين فرديه الوحده ٦٠ سم 

ستاره بقياس ٢ متر و٦٠ سم 

سعر البيع ٢٣٠٠


كنب جديد مع ستاره

كنب جديد مع ستاره

كنب جديد مع ستاره

كنب جديد مع ستاره

كنب جديد مع ستاره


وسيلة التواصل:
٠٥٦٠٤٧٤٤٨٥


اثاثكنب و جلسات